Forfatter arkiv for Bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen – september 2021

Bestyrelsen i grundejerforeningen Majsparken holdt bestyrelsesmøde onsdag den 8. september 2021.

Bestyrelsen konstituerede sig med Per som formand, Ove som kasserer, Jes som næstformand samt Kirsten og Tina som menige medlemmer.

Bestyrelsen har fastlagt mødekalender, og den er som følger:

• Arbejdsdag søndag den 26. september 2021 kl. 10:00 til kl. 15:00
• Bestyrelsesmøde onsdag den 8. december 2021
• Bestyrelsesmøde onsdag den 6. april 2022
• Arbejdsdag lørdag den 23. april 2022 kl. 10:00 til kl. 15:00
• Bestyrelsesmøde onsdag den 10. august 2022
• Generalforsamling onsdag den 17. august 2022 kl. 19:00 på det nordlige fællesareal.

På bestyrelsens vegne
Tina, nr. 122

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
tirsdag den 17. august 2021 kl. 19.00 ved det nordlige fællesareal.
Medbring venligst stole.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1) Valg af dirigent
2) Beretning
3) Regnskabsaflæggelse
4) Indkomne forslag
5) Arbejdsplan og budget for det kommende år
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9) Eventuelt

Forslag til punkt 4 skal være formanden (Per nr. 53) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, det vil sige senest den 10. august. Forslag kan sendes til iversen2010@gmail.com eller puttes i postkassen ved nr. 53.

Foreningens regnskab henligger 14 dage før generalforsamlingen til eftersyn hos kassereren (Ove nr. 49).

Referat fra generalforsamlingen vil blive publiceret på hjemmesiden efter generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne.

Tina, nr. 122

Nyt fra bestyrelsen – arbejdsdag 2021

Der er grundet Covid-19 restriktioner usikkerhed omkring muligheden for at afholde vores årlige arbejdsdag i slutningen af april, som det var planlagt. 

Derfor har bestyrelsen for grundejerforeningen besluttet at udsætte arbejdsdagen til søndag den 26. september kl. 10-15.

På arbejdsdagen var der planlagt følgende hovedopgaver:

 • beskæring af bevoksning
  bestyrelsen vurderer, at arbejdet kan udsættes til september
 • parkeringsareal ved nr. 46-48 
  det har gennem længere tid været planlagt at fjerne de forskubbede/ødelagte fliser og erstatte dem med grus
  bestyrelsen indhenter tilbud fra vores gartner og hvis det er rimeligt igangsættes arbejdet
 • renholdelse af parkeringsarealer
  alle beboere opfordres til at fjerne evt. ukrudt, rive grus og feje grus væk fra vejbanen på det parkeringsareal, hvor de selv og deres gæster parkerer
 • renholdelse af øvrige arealer
  tag gerne en pose med på din gåtur og fjern evt. henkastet/tabt affald

Som altid opfordres alle beboere til løbende at fjerne ukrudt og feje langs vejkanten ud for egen matrikel. Det forlænger levetiden af vores asfalt.

På bestyrelsens vegne
Tina, nr. 122

Nyt fra bestyrelsen – september 2020

Bestyrelsen i grundejerforeningen Majsparken holdt bestyrelsesmøde onsdag den 16. september 2020.

Bestyrelsen konstituerede sig med Per som formand, Ove som kasserer, Jes som næstformand samt Lone og Tina som menige medlemmer.

Bestyrelsen har fastlagt mødekalender, og den er som følger:

• Arbejdsdag lørdag den 26. september 2020 kl. 10:00 til kl. 15:00
• Bestyrelsesmøde tirsdag den 8. december 2020
• Bestyrelsesmøde onsdag den 24. marts 2021
• Arbejdsdag søndag den 25. april 2021 kl. 10:00 til kl. 15:00
• Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. august 2021
• Generalforsamling tirsdag den 17. august 2021 kl. 19:00 på det nordlige fællesareal.

På bestyrelsens vegne
Tina, nr. 122

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
torsdag den 20. august 2020 kl. 19.00 ved det nordlige fællesareal.
Medbring venligst stole.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1) Valg af dirigent
2) Beretning
3) Regnskabsaflæggelse
4) Indkomne forslag
5) Arbejdsplan og budget for det kommende år
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9) Eventuelt

Forslag til punkt 4 skal være formanden (Per nr. 53) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, det vil sige senest den 13. august. Forslag kan sendes til iversen2010@gmail.com eller puttes i postkassen ved nr. 53.

Foreningens regnskab henligger 14 dage før generalforsamlingen til eftersyn hos kassereren (Ove nr. 49).

Referat fra generalforsamlingen vil blive publiceret på hjemmesiden efter generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne.

Tina, nr. 122

Arbejdsdag

Næste arbejdsdag var planlagt til afholdelse i slutningen af april.
I lyset af den nuværende situation har vi i grundejerforeningens bestyrelse valgt at udsætte arbejdsdagen, så den i stedet afholdes

lørdag, den 26. september.

Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.

Ukrudtet holder sig helt sikkert ikke i ro så længe.
Fjern derfor løbende eventuelt ukrudt langs vejkanten, så vi kan forlænge asfaltens levetid. Tag også gerne en tur med kosten eller hakkejernet ved det parkeringsareal/fællesareal, der ligger tættest på dig.

Nyt fra bestyrelsen – september 2019

Bestyrelsen i grundejerforeningen Majsparken holdt bestyrelsesmøde tirsdag den 24. september 2019.

Bestyrelsen konstituerede sig med Per som formand, Ove som kasserer, Jes som næstformand samt Lone og Tina som menige medlemmer.

Bestyrelsen har fastlagt mødekalender, og den er som følger:

•Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. december 2019
•Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. april 2020
•Arbejdsdag søndag den 26. april 2020 kl. 10:00 til kl. 15:00
•Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2020
•Generalforsamling torsdag den 20. august 2020 kl. 19:00 på det nordlige fællesareal.

På bestyrelsens vegne

Tina, nr. 122

Indkaldelse til generalforsamling / Indbydelse til gadefest

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2019.

Generalforsamlingen afholdes med dagsorden i henhold til vedtægterne og finder sted på det nordlige fællesareal lørdag den 31. august kl. 10.30.

Indkaldelse er udsendt på mail samt bliver delt rundt, hvor vi ikke har nogen mailadresse.

I forlængelse af generalforsamlingen har vi inviteret en repræsentant fra Bo Trygt!

Om aftenen inviterer Festudvalget til gadefest.

Hvis du er grundejer og ikke har modtaget indkaldelsen til generalforsamling og indbydelsen til gadefest, bedes du sende en mail til tina_blume@hotmail.com.

På bestyrelsens vegne.

Tina, nr. 122

 

Nyt fra bestyrelsen, oktober 2018

Bestyrelsen i grundejerforeningen Majsparken holdt bestyrelsesmøde hos Per onsdag den 26. september 2018.

Bestyrelsen konstituerede sig med Per som formand, Ove som kasserer, Jes som næstformand samt Tina og Lone som ”menige medlemmer”.

Bestyrelsen har fastlagt mødekalender, og den er som følger:

 • Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. december 2018
 • Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar 2019
 • Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. april 2019
 • Arbejdsdag lørdag den 27. april 2019 kl. 10:00 til kl. 15:00
 • Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. august 2019
 • Generalforsamling lørdag den 31. august 2019 kl. 10:30. Sted meldes ud senere

På bestyrelsens vegne

Tina, nr. 122

Generalforsamling 2018

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2018.

 

Generalforsamlingen finder sted på det nordlige fællesareal torsdag den 30. august kl. 19:00.

 

Indkaldelse er udsendt på mail samt bliver delt rundt, hvor vi ikke har nogen mailadresse

 

Pbv.

 

Morten, nr. 57