Forfatter arkiv for Bestyrelsen

Side 2 af 2

Nyt fra bestyrelsen, september 2017

Bestyrelsen i grundejerforeningen Majsparken holdt bestyrelsesmøde hos Per onsdag den 20. september.

Bestyrelsen konstituerede sig med Per som formand, Ove som kasserer, Morten som næstformand, og Tina og Lone som ”menige medlemmer”.

 

Bestyrelsen har fastlagt mødekalender, og den er som følger:

  • Bestyrelsesmøde onsdag den 13. december 2017
  • Bestyrelsesmøde onsdag den 21. februar 2018
  • Bestyrelsesmøde onsdag den 11. april 2018
  • Arbejdsdag søndag den 22. april 2018 kl. 10:00 til kl. 15:00
  • Bestyrelsesmøde onsdag den 21. august 2018
  • Generalforsamling torsdag den 30. august 2018 kl. 19:00. Sted meldes ud senere

 

Som det ses er der 2 ændringer i forhold til tidligere.

  1. Arbejdslørdagen er flyttet til en søndag. Der er medlemmer, der aldrig kan om lørdagen (fx frivillige indenfor sport). Bestyrelsen har derfor besluttet skiftevis at holder arbejdsdag lørdag og søndag.
  2. Generalforsamlingen bliver af praktiske årsager holdt på en hverdag. Den skal ifølge vedtægterne holdes inden 1. september, og det var ikke muligt at finde en lørdag, hvor alle i bestyrelsen kunne komme. Det skal ikke forhindre, at der bliver arrangeret en fest i en weekend. Festudvalget har dermed friere hænder til at fastlægge en dag.

 

På bestyrelsens vegne

Morten, nr. 57.

Farvevalg, klyngehusene

Anbefaling af farvevalg til skure og udhuse ved klyngehuse,som blev vedtaget på seneste generalforsamling:

For at fastholde et pænt helhedsindtryk af klyngehusene (lige numre) foreslås, at vi udvider de
nuværende farver til også at omfatte en grå, så skure og evt. udhuse males i en af de fire følgende
farver (Pinotex Superdec / Base: BC):
– grå (Pinotex NCS Edition 2 / S8500-N)
– grøn umbra (Pinotex 244 Nordic classic green)
– svenskrød mørk (Pinotex 242 Nordic royal red)
– kalkblå (Pinotex 702)
Indtil nu har man kunnet vælge mellem 2 røde farver, men fremover anvendes den ovennævnte.
Evt. farverester kan selvfølgelig anvendes før nyindkøb.
Sammenhængende huse kan frit vælge mellem de ovenstående fire farver, men alle skure i
klyngen skal fremstå i samme farve.
Alle hvide bjælker og stolper males hvid (RAL 9010 – Pinotex Superdec / Base:BW), som er den
hvide farve alle danske vinduesfabrikker leverer vinduer og døre i som standard.
Ved valg af en ny farve orienteres bestyrelsen pr. mail, så grundejerforeningens hjemmeside kan
blive opdateret med den valgte farve.

Forslaget til anbefaling blev diskuteret og vedtaget.
Bemærk at vi har en aftale med Sadolin om rabat på maling.Se referat fra sidste generalforsaming.

Nyt fra bestyrelsen, september 2016

Den nyvalgte bestyrelse afholdt 21/9 2016 det første møde, og konstituerede  sig på samme måde som sidste år, se under “Bestyrelsen”.

Der afholdes derudover bestyrelsesmøder d. 13/12 2016, 21/2 2017, 18/4 2017 samt 8/8 2017.

Generalforsamling 2017 bliver den 12/8 kl. 10.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der, hvis der er opbakning til det, blive afholdt fest. Mere information om dette følger.

Pbv.

Morten Bang, nr. 57