Nyt fra bestyrelsen – september 2023

Bestyrelsen i grundejerforeningen Majsparken holdt bestyrelsesmøde onsdag den 27. september 2023

Bestyrelsen konstituerede sig med Per som formand, Morten som kasserer, Sandra som næstformand samt Kirsten og Jes som menige medlemmer.

Bestyrelsen har fastlagt mødekalender, og den er som følger:

• Bestyrelsesmødes onsdag, den 6.december 2023 kl. 19.30

• Bestyrelsesmøde onsdag, den 10.april 2024 kl. 19:30

• Arbejdsdag lørdag den 4. maj 2024 kl. 10:00 -15:00

• Bestyrelsesmøde onsdag, den 14. august 2024 kl. 19.30

• Generalforsamling torsdag, den 15. august 2024 (nordre fællesareal) kl. 10:30

På bestyrelsens vegne
Kirsten, nr. 38 og Sandra, nr. 36

Grundejerforeningen Majsparkens vejfest lørdag den 24. juni 2023

Vi gentager sidste års store succes – vejfest i grundejerforeningen.

Vejfesten afholdes i telt på det nordlige fællesareal den 24/6-23 fra kl. 17.30.

Vi sørger for velkomstdrinks, grill, kød til grillen, festlige indslag, sange etc.

Du/I skal medbringe salat, brød, drikkevarer, bestik, glas, tallerkner og ikke mindst, godt humør.

Afhængig af antal tilmeldte børn, vil vi lave et specielt arrangement til børnene.

Prisen for deltagelse er 85 kr. per voksen, 40 kr. for børn under 14 år. Børn under 2 år er gratis.

Festudvalget er midt i planlægningen og skal derfor have din bindende tilmelding senest torsdag den 1. juni 2023.

Tilmeldingen til email kk@wermuth.dk med husnummer og antal (oplys gerne børns alder)

I forbindelse med tilmeldingen skal der betales med Mobilepay til nummer 4041 7773. Husk at indsætte kommentar med husnummer.   

På vegne af Festudvalget (John, Martin, Morten, Susanne og Kurt)

Arbejdsdag lørdag, den 22. april 2023

Arbejdsdag lørdag den 22. april 2023 

Til medlemmer af Grundejerforeningen Majsparken 

Lørdag den 22. april er der fælles arbejdsdag i grundejerforeningen

fra kl.10 til ca. kl.15. 

Vi mødes på det nordlige fællesareal kl.10. 

Medbring relevante redskaber, som fx arbejdshandsker, grensaks, save, motorsav, hækkeklikker, hakkejern, kost, spade, skovl, trillebør m.m. 

Foreningen vil stå for lidt mad og drikke undervejs. 

Af hensyn til den praktiske planlægning sendes tilmelding eller afbud til Sandra, nr. 36 på mail: hahnsandra@hotmail.com 

Oplys venligst antal deltagere fra husstanden. 

Svar udbedes seneste lørdag den 15. april. 

Husk at blive krydset af på deltagerlisten, når du/I kommer. 

På bestyrelsens vegne 

Sandra 

Nyt fra bestyrelsen – oktober 2022

Bestyrelsen i grundejerforeningen Majsparken holdt bestyrelsesmøde onsdag den 12. oktober 2022.

Bestyrelsen konstituerede sig med Per som formand, Ove som kasserer, Jes som næstformand samt Kirsten og Sandra som menige medlemmer.

Bestyrelsen har fastlagt mødekalender, og den er som følger:

• Bestyrelsesmøde onsdag den 7. december 2022
• Bestyrelsesmøde onsdag den 12. april 2023
• Arbejdsdag lørdag den 22. april 2023 kl. 10:00 til kl. 15:00
• Bestyrelsesmøde onsdag den 16. august 2023
• Generalforsamling og Vejfest lørdag den 19. august 2023 (Generalforsamling kl.10.30, Vejfest kl.19)

På bestyrelsens vegne
Kirsten, nr. 38 og Sandra, nr. 36

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
onsdag den 17. august 2022 kl. 19.00 ved det nordlige fællesareal.
Medbring venligst stole.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1) Valg af dirigent
2) Beretning
3) Regnskabsaflæggelse
4) Indkomne forslag
5) Arbejdsplan og budget for det kommende år
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9) Eventuelt

Forslag til punkt 4 skal være formanden (Per nr. 53) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, det vil sige senest den 10. august. Forslag kan sendes til iversen2010@gmail.com eller puttes i postkassen ved nr. 53.

Foreningens regnskab henligger 14 dage før generalforsamlingen til eftersyn hos kassereren (Ove nr. 49).

Referat fra generalforsamlingen vil blive publiceret på hjemmesiden efter generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne.

Tina, nr. 122

Nyt fra bestyrelsen – september 2021

Bestyrelsen i grundejerforeningen Majsparken holdt bestyrelsesmøde onsdag den 8. september 2021.

Bestyrelsen konstituerede sig med Per som formand, Ove som kasserer, Jes som næstformand samt Kirsten og Tina som menige medlemmer.

Bestyrelsen har fastlagt mødekalender, og den er som følger:

• Arbejdsdag søndag den 26. september 2021 kl. 10:00 til kl. 15:00
• Bestyrelsesmøde onsdag den 8. december 2021
• Bestyrelsesmøde onsdag den 6. april 2022
• Arbejdsdag lørdag den 23. april 2022 kl. 10:00 til kl. 15:00
• Bestyrelsesmøde onsdag den 10. august 2022
• Generalforsamling onsdag den 17. august 2022 kl. 19:00 på det nordlige fællesareal.

På bestyrelsens vegne
Tina, nr. 122

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
tirsdag den 17. august 2021 kl. 19.00 ved det nordlige fællesareal.
Medbring venligst stole.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1) Valg af dirigent
2) Beretning
3) Regnskabsaflæggelse
4) Indkomne forslag
5) Arbejdsplan og budget for det kommende år
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9) Eventuelt

Forslag til punkt 4 skal være formanden (Per nr. 53) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, det vil sige senest den 10. august. Forslag kan sendes til iversen2010@gmail.com eller puttes i postkassen ved nr. 53.

Foreningens regnskab henligger 14 dage før generalforsamlingen til eftersyn hos kassereren (Ove nr. 49).

Referat fra generalforsamlingen vil blive publiceret på hjemmesiden efter generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne.

Tina, nr. 122

Nyt fra bestyrelsen – arbejdsdag 2021

Der er grundet Covid-19 restriktioner usikkerhed omkring muligheden for at afholde vores årlige arbejdsdag i slutningen af april, som det var planlagt. 

Derfor har bestyrelsen for grundejerforeningen besluttet at udsætte arbejdsdagen til søndag den 26. september kl. 10-15.

På arbejdsdagen var der planlagt følgende hovedopgaver:

 • beskæring af bevoksning
  bestyrelsen vurderer, at arbejdet kan udsættes til september
 • parkeringsareal ved nr. 46-48 
  det har gennem længere tid været planlagt at fjerne de forskubbede/ødelagte fliser og erstatte dem med grus
  bestyrelsen indhenter tilbud fra vores gartner og hvis det er rimeligt igangsættes arbejdet
 • renholdelse af parkeringsarealer
  alle beboere opfordres til at fjerne evt. ukrudt, rive grus og feje grus væk fra vejbanen på det parkeringsareal, hvor de selv og deres gæster parkerer
 • renholdelse af øvrige arealer
  tag gerne en pose med på din gåtur og fjern evt. henkastet/tabt affald

Som altid opfordres alle beboere til løbende at fjerne ukrudt og feje langs vejkanten ud for egen matrikel. Det forlænger levetiden af vores asfalt.

På bestyrelsens vegne
Tina, nr. 122

Nyt fra bestyrelsen – september 2020

Bestyrelsen i grundejerforeningen Majsparken holdt bestyrelsesmøde onsdag den 16. september 2020.

Bestyrelsen konstituerede sig med Per som formand, Ove som kasserer, Jes som næstformand samt Lone og Tina som menige medlemmer.

Bestyrelsen har fastlagt mødekalender, og den er som følger:

• Arbejdsdag lørdag den 26. september 2020 kl. 10:00 til kl. 15:00
• Bestyrelsesmøde tirsdag den 8. december 2020
• Bestyrelsesmøde onsdag den 24. marts 2021
• Arbejdsdag søndag den 25. april 2021 kl. 10:00 til kl. 15:00
• Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. august 2021
• Generalforsamling tirsdag den 17. august 2021 kl. 19:00 på det nordlige fællesareal.

På bestyrelsens vegne
Tina, nr. 122

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
torsdag den 20. august 2020 kl. 19.00 ved det nordlige fællesareal.
Medbring venligst stole.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1) Valg af dirigent
2) Beretning
3) Regnskabsaflæggelse
4) Indkomne forslag
5) Arbejdsplan og budget for det kommende år
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9) Eventuelt

Forslag til punkt 4 skal være formanden (Per nr. 53) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, det vil sige senest den 13. august. Forslag kan sendes til iversen2010@gmail.com eller puttes i postkassen ved nr. 53.

Foreningens regnskab henligger 14 dage før generalforsamlingen til eftersyn hos kassereren (Ove nr. 49).

Referat fra generalforsamlingen vil blive publiceret på hjemmesiden efter generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne.

Tina, nr. 122