Arbejdsdag

Næste arbejdsdag var planlagt til afholdelse i slutningen af april.
I lyset af den nuværende situation har vi i grundejerforeningens bestyrelse valgt at udsætte arbejdsdagen, så den i stedet afholdes

lørdag, den 26. september.

Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.

Ukrudtet holder sig helt sikkert ikke i ro så længe.
Fjern derfor løbende eventuelt ukrudt langs vejkanten, så vi kan forlænge asfaltens levetid. Tag også gerne en tur med kosten eller hakkejernet ved det parkeringsareal/fællesareal, der ligger tættest på dig.

Nyt fra bestyrelsen – september 2019

Bestyrelsen i grundejerforeningen Majsparken holdt bestyrelsesmøde tirsdag den 24. september 2019.

Bestyrelsen konstituerede sig med Per som formand, Ove som kasserer, Jes som næstformand samt Lone og Tina som menige medlemmer.

Bestyrelsen har fastlagt mødekalender, og den er som følger:

•Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. december 2019
•Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. april 2020
•Arbejdsdag søndag den 26. april 2020 kl. 10:00 til kl. 15:00
•Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2020
•Generalforsamling torsdag den 20. august 2020 kl. 19:00 på det nordlige fællesareal.

På bestyrelsens vegne

Tina, nr. 122

Indkaldelse til generalforsamling / Indbydelse til gadefest

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2019.

Generalforsamlingen afholdes med dagsorden i henhold til vedtægterne og finder sted på det nordlige fællesareal lørdag den 31. august kl. 10.30.

Indkaldelse er udsendt på mail samt bliver delt rundt, hvor vi ikke har nogen mailadresse.

I forlængelse af generalforsamlingen har vi inviteret en repræsentant fra Bo Trygt!

Om aftenen inviterer Festudvalget til gadefest.

Hvis du er grundejer og ikke har modtaget indkaldelsen til generalforsamling og indbydelsen til gadefest, bedes du sende en mail til tina_blume@hotmail.com.

På bestyrelsens vegne.

Tina, nr. 122

 

Nyt fra bestyrelsen, oktober 2018

Bestyrelsen i grundejerforeningen Majsparken holdt bestyrelsesmøde hos Per onsdag den 26. september 2018.

Bestyrelsen konstituerede sig med Per som formand, Ove som kasserer, Jes som næstformand samt Tina og Lone som ”menige medlemmer”.

Bestyrelsen har fastlagt mødekalender, og den er som følger:

 • Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. december 2018
 • Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar 2019
 • Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. april 2019
 • Arbejdsdag lørdag den 27. april 2019 kl. 10:00 til kl. 15:00
 • Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. august 2019
 • Generalforsamling lørdag den 31. august 2019 kl. 10:30. Sted meldes ud senere

På bestyrelsens vegne

Tina, nr. 122

Generalforsamling 2018

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2018.

 

Generalforsamlingen finder sted på det nordlige fællesareal torsdag den 30. august kl. 19:00.

 

Indkaldelse er udsendt på mail samt bliver delt rundt, hvor vi ikke har nogen mailadresse

 

Pbv.

 

Morten, nr. 57

Nyt fra bestyrelsen, september 2017

Bestyrelsen i grundejerforeningen Majsparken holdt bestyrelsesmøde hos Per onsdag den 20. september.

Bestyrelsen konstituerede sig med Per som formand, Ove som kasserer, Morten som næstformand, og Tina og Lone som ”menige medlemmer”.

 

Bestyrelsen har fastlagt mødekalender, og den er som følger:

 • Bestyrelsesmøde onsdag den 13. december 2017
 • Bestyrelsesmøde onsdag den 21. februar 2018
 • Bestyrelsesmøde onsdag den 11. april 2018
 • Arbejdsdag søndag den 22. april 2018 kl. 10:00 til kl. 15:00
 • Bestyrelsesmøde onsdag den 21. august 2018
 • Generalforsamling torsdag den 30. august 2018 kl. 19:00. Sted meldes ud senere

 

Som det ses er der 2 ændringer i forhold til tidligere.

 1. Arbejdslørdagen er flyttet til en søndag. Der er medlemmer, der aldrig kan om lørdagen (fx frivillige indenfor sport). Bestyrelsen har derfor besluttet skiftevis at holder arbejdsdag lørdag og søndag.
 2. Generalforsamlingen bliver af praktiske årsager holdt på en hverdag. Den skal ifølge vedtægterne holdes inden 1. september, og det var ikke muligt at finde en lørdag, hvor alle i bestyrelsen kunne komme. Det skal ikke forhindre, at der bliver arrangeret en fest i en weekend. Festudvalget har dermed friere hænder til at fastlægge en dag.

 

På bestyrelsens vegne

Morten, nr. 57.

Farvevalg, klyngehusene

Anbefaling af farvevalg til skure og udhuse ved klyngehuse,som blev vedtaget på seneste generalforsamling:

For at fastholde et pænt helhedsindtryk af klyngehusene (lige numre) foreslås, at vi udvider de
nuværende farver til også at omfatte en grå, så skure og evt. udhuse males i en af de fire følgende
farver (Pinotex Superdec / Base: BC):
– grå (Pinotex NCS Edition 2 / S8500-N)
– grøn umbra (Pinotex 244 Nordic classic green)
– svenskrød mørk (Pinotex 242 Nordic royal red)
– kalkblå (Pinotex 702)
Indtil nu har man kunnet vælge mellem 2 røde farver, men fremover anvendes den ovennævnte.
Evt. farverester kan selvfølgelig anvendes før nyindkøb.
Sammenhængende huse kan frit vælge mellem de ovenstående fire farver, men alle skure i
klyngen skal fremstå i samme farve.
Alle hvide bjælker og stolper males hvid (RAL 9010 – Pinotex Superdec / Base:BW), som er den
hvide farve alle danske vinduesfabrikker leverer vinduer og døre i som standard.
Ved valg af en ny farve orienteres bestyrelsen pr. mail, så grundejerforeningens hjemmeside kan
blive opdateret med den valgte farve.

Forslaget til anbefaling blev diskuteret og vedtaget.
Bemærk at vi har en aftale med Sadolin om rabat på maling.Se referat fra sidste generalforsaming.

Nyt fra bestyrelsen, september 2016

Den nyvalgte bestyrelse afholdt 21/9 2016 det første møde, og konstituerede  sig på samme måde som sidste år, se under “Bestyrelsen”.

Der afholdes derudover bestyrelsesmøder d. 13/12 2016, 21/2 2017, 18/4 2017 samt 8/8 2017.

Generalforsamling 2017 bliver den 12/8 kl. 10.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der, hvis der er opbakning til det, blive afholdt fest. Mere information om dette følger.

Pbv.

Morten Bang, nr. 57