Arbejdsdag April 2015

Den 25. april mødte godt 30 personer op til arbejdslørdag.

I år drejede det sig primært om det gamle/sydlige fællesareal, hvor en del af buskene blev klippet godt ned, borde/bænke blev malet mm. Træstolperne i chikanen på østsiden blev fjernet, idet de var ved at være rådne og den ene var allerede knækket.

Også på det nye fællesareal blev borde/bænke malet, gruset ved gyngestativer renset, hæk klippet ned mm.

Ved 13-tiden blev der trakteret med grillpølser øl og vand.

Bestyrelsen vil gerne takke for det gode fremmøde.

 

IMG_1017 IMG_1016 IMG_1015 IMG_1001 IMG_0999 IMG_0998